Društvo Mlada akademija (MA)

je nadaljevanje Društva mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS), ki je bilo ustanovljeno leta 1995. Po dvajsetih letih delovanja smo se leta 2016 odločili, da poleg doktorskih študentov naslovimo in v svoje delovanje vključimo tudi raziskovalce na začetku kariere. Tiste z doktorati in na začetku poti k uveljavitvi v raziskovalni skupnosti ali gospodarstvu. Vsi člani opravljamo svoje naloge prostovoljno. Leta 2018 smo pridobili status nevladne organizacije v javnem interesu.

O društvu

Glavni namen Društva je združevanje doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere oziroma mladih, delujočih v raziskovalni in visokošolski dejavnosti v Sloveniji in Slovencev delujočih na teh področjih v tujini.

Društvo skrbi za izobraževanja o temah, povezanih z raziskovanjem, in zastopa interese članov Društva v javni sferi in kot deležnik pri soustvarjanju slovenske raziskovalne in visokošolske politike.

Pri svojem delovanju se zavzemamo za vzpostavitev meritokratskih kriterijev dela, nagrajevanja in napredovanja na vseh področjih visokošolske in raziskovalne dejavnosti. Želimo soustvarjati dolgoročno usmerjeno in medgeneracijsko odgovorno raziskovalno in visokošolsko politiko Slovenije.

Društvo Mlada akademija je član vseevropskega krovnega združenja društev doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere, Eurodoc.

eurodoc-logo
Glavne naloge društva
 • prizadevanje za kakovostno doktorsko raziskovanje in visok nivo raziskovalne dejavnosti ter njuno relevantnost za družbo in gospodarstvo,
 • popularizacija temeljne in aplikativne raziskovalne in inovacijske dejavnosti in prirejanje strokovnih in družabnih srečanj,
 • zastopanje interesov članov v javni sferi in sodelovanje s podobnimi organizacijami doma in v svetu,
 • obveščanje članov z raziskovanjem povezanih razpisih in dogodkih,
 • prirejanje strokovnih in družabnih srečanj.
Načela delovanja
Vodstvo in člani Društva pri sprejemanju odločitev o upravljanju, delovanju in financiranju slovenskega visokošolskega in raziskovalnega sistema zagovarjamo naslednja načela:

 • avtonomija vedno skupaj z odgovornostjo,
 • integriteta,
 • transparentnost,
 • kakovost pred količino in pred senioriteto,
 • na analizah temelječa vizija pred ad hoc politiko.
Delovne skupine

Znanstvena politika

 • dr. Matic Lozinšek, Inštitut “Jožef Stefan”
 • dr. Tea Romih, Kemijski inštitut
 • dr. Sebastian Dahle, Biotehniška fakulteta UL
 • Marko Drobnjak, Inštitut za kriminologijo PF UL
 • Jure Mravlje, Biotehniška fakulteta UL

Vrednotenje raziskovalne dejavnosti

 • dr. Sebastian Dahle, Biotehniška fakulteta UL
 • dr. Tea Romih, Kemijski inštitut
 • dr. Matic Lozinšek, Inštitut “Jožef Stefan”

Mentorstvo

 • dr. Urška Slapšak, Inštitut za biokemijo MF UL
 • dr. Majda Pavlin, Zavod za gradbeništvo
 • Matja Zalar, PhD (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske), University of Manchester, Velika Britanija

Duševno zdravje

 • Matja Zalar, PhD (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske), University of Manchester, Velika Britanija
 • dr. Urška Slapšak, Inštitut za biokemijo MF UL
 • dr. Ivana Jovčevska, Inštitut za biokemijo MF UL
 • dr. Sandra Ropret, Inštitut za biokemijo MF UL
 • dr. Katarina Kouter, Inštitut za biokemijo MF UL
 • Davor Škofič Maurer, PhD (Avstrija)
 • Jana Verbančič, Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, Nemčija
 • Amela Kujović, Biotehniška fakulteta UL
 • dr. Matjaž Brvar, Helmholtz Zentrum München, Nemčija

Odprta znanost

 • dr. Ana Slavec, InnoRenew CoE, Izola
 • dr. Nejc Novak, Fakulteta za strojništvo UM
 • dr. Sebastian Dahle, Biotehniška fakulteta UL
 • Maja Dolinar, Fakulteta za družbene vede UL

Mobilnost

 • Danila Rijavec, Fakulteta za upravo UL
 • Simona Miceska, Onkološki inštitut Ljubljana
PR ekipa
 • Rok Novak, Inštitut “Jožef Stefan” – Facebook, Twitter, YouTube
 • Tinca Lukan, Fakulteta za družbene vede UL – LinkedIn, Mailchimp
 • dr. Katarina Kouter, Inštitut za biokemijo MF UL – spletna stran
 • dr. Ana Slavec, InnoRenew CoE – Doktorska klepetalnica
 • Marko Drobnjak, Inštitut za kriminologijo PF UL – grafično oblikovanje
 • Amela Kujović, Biotehniška fakulteta UL – urejanje videoposnetkov
Zunanji sodelavci
 • Maša Mlakar, mag. angl., Mestna knjižnica Grosuplje – prevajanje EN/SL, lektoriranje angleških besedil
 • Simon Zidar, dipl. biol. (UN), Gozdarski inštitut Slovenije – grafično oblikovanje
 • Nina Lenarčič Jankovič, Majanafin d.o.o. – računovodstvo

Pridruži se nam in s svojimi pogledi sodeluj pri oblikovanju raziskovalne dejavnosti mladih!

Upravni odbor (UO)

Dr. Tea Romih (Kemijski inštitut) - predsednica
Tea RomihDr. Tea Romih je prevzela predsedovanje Mladi akademiji leta 2019 po članstvu v UO v mandatnem obdobju 2017–2019. Pomagala je postaviti spletno stran Mlade akademije in bila predsednica komisije za izbor Mentorja leta 2017. Kot članica Mlade akademije je bila gostja več okroglih miz in radijskih intervjujev ter moderatorka na dogodkih v organizaciji društva, kot so Izkušnje s prijavljanjem projektov Marie Curie, Odprta znanost 2018 in Crowdfunding za znanstvenike s Špelo Gorički. Slovenski znanosti redno nastavlja kritično ogledalo na portalih Kvarkadabra in Metina lista, še posebej v zvezi s položajem raziskovalcev na začetku kariere. Leta 2016 je kot štipendistka Inovativne sheme za sofinanciranje doktorskega študija doktorirala iz nanotoksikologije na Fakulteti za elektrotehniko UL. Po triletnem delu izven akademske sfere se je leta 2019 vrnila v znanost kot raziskovalka na Kemijskem inštitutu.
Maya Petek, PhD (Medicinska fakulteta UM) - podpredsednica

Maya Petek, PhD je članica UO od leta 2021. Visokošolsko izobraževanje od prve stopnje do doktorata je opravila v Veliki Britaniji na Univerzi v Cambridgeu, sedaj kot raziskovalka deluje na Medicinski fakulteti v Mariboru. V društvu je aktivna od vrnitve v Slovenijo konec leta 2020. Zanima jo področje znanstvene politike, še posebej izboljševanje položaja raziskovalcev na začetku kariere, odstranjevanje administrativnih ovir ter spodbujanje kroženja ljudi in znanja med Slovenijo ter mednarodnim prostorom.

Matja Zalar, PhD (Univerza v Manchestru, Velika Britanija)

Matja ZalarKoordinatorka Mlade akademije za mednarodno sodelovanje je Matja Zalar, članica društva od leta 2016. Zanima jo področje duševnega zdravja, znanstvena politika, predvsem kroženje znanja med tujino in Slovenijo, prenos dobrih delovnih praks iz tujine v domovino ter (re)integracija znanstvenikov v slovensko raziskovalno sfero. Matja je bila mlada raziskovalka na Univerzi v Manchestru v Veliki Britaniji, kjer je avgusta 2020 doktorirala iz biotehnologije v okviru mednarodnega Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks projekta PIPPI (Protein-excipient Interactions and Protein-Protein Interactions in formulation). Zdaj kot podoktorska raziskovalka deluje na Inštitutu za biotehnologijo Univerze v Manchestru. Je vodja delovne skupine za duševno zdravje znotraj Mlade akademije in članica delovne skupine za duševno zdravje znotraj EURODOC-a.

Danila Rijavec (Fakulteta za upravo UL)

Danila RijavecDanila Rijavec je leta 2019 prevzela vlogo koordinatorke za organizacijo dogodkov. Zaključuje doktorski študij na Fakulteti za upravo Ljubljanske univerze, kjer preučuje upravno znanost skozi prizmo kriznega menedžmenta. Pri svojem raziskovanju se osredotoča predvsem na majhne države in njihove omejitve pri vzdrževanju primerljivega odziva na sodobne zunanje šoke z večjimi državami. Aktivna je v širši mednarodni raziskovalni sferi, predvsem preko Jean Monnet mreže, kamor je vključena kot mlada raziskovalka. Je članica fakultetnih komisij za doktorski študij in znanstveno-raziskovalno dejavnost. Od julija 2020 vodi delovno skupino za mobilnost in od julija 2021 je članica UO ter blagajničarka v združenju Eurodoc. Kot članica združenja Eurodoc je bila gostja več dogodkov na temo usposabljanja raziskovalcev na začetku kariere v (so)organizaciji z Elsevier, EUA, The Guild in ELIT network.

Rok Novak (Inštitut "Jožef Stefan")

Rok Novak je član Mlade akademije od leta 2019, aktivno pa je v društvu začel sodelovati v sredini 2021 in je bil prvič izvoljen v UO. Zaposlen je kot mladi raziskovalec na Institutu Jožef Stefan, in vpisan v tretji letnik študija Ekotehnologije na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (MPŠ IJS). Zanima ga predvsem znanstvena politika, tako z vidika pomena sistemskih sprememb znotraj znanosti, kot tudi vezano na odnos država-znanost. Direkten stik s problematiko doktorskih študentov ima kot predsednik študentskega sveta na MPŠ IJS v letošnjem letu (in kot podpredsednik prejšnje leto). Zadnje dve leti se vedno bolj spušča tudi na področje komunikacije znanosti.

Jure Mravlje (Biotehniška fakulteta UL)

Jure Mravlje je od leta 2019 je zaposlen kot mladi raziskovalec na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete (BF), kjer deluje v Skupini za fiziologijo rastlin. Ves čas svojega študija na 1. in 2. stopnji je bil zelo aktiven v študentskem predstavništvu, med drugim je bil 3 leta (2016-2019) predsednik Študentskega sveta BF in 2 leti (2017-2019) del vodstva Študentskega sveta UL. Več let je bil tudi član Senata BF (2014-2019) in Senata UL (2016-2019) ter mnogih drugih organov tako na BF kot UL, kjer si je pridobil veliko izkušenj na področju študijske problematike. Od leta 2020 je predstavnik študentov v Komisiji za doktorski študij UL. Poleg svojega raziskovalnega in pedagoškega dela na fakulteti, pa veliko sodeluje tudi pri poučevanju nadobudnih učencev in dijakov, ki jih zanima biologija oz. naravoslovje.

Nadzorna komisija (NK)

Dr. Majda Pavlin (Zavod za gradbeništvo) - predsednica
Majda PavlinDr. Majda Pavlin je članica nadzorne komisije Mlade akademije od leta 2017. Bila je predsednica komisije za izbor Mentorja leta 2018. Kot mlada raziskovalka je bila zaposlena na Odseku za znanosti o okolju na Institutu Jožef Stefan. Problematika doktorskih študentov ji je blizu, saj je tekom doktorskega izobraževanja dve leti predsedovala Študentskemu svetu Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana. Doktorirala je leta 2018 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, smer Ekotehnologija, od leta 2019 pa je zaposlena kot raziskovalka na Zavodu za gradbeništvo. Poleg materinske vloge, ki ji trenutno posveča največ prostega časa, je aktivna tudi pri zavodu Znanost na cesti, ki se ukvarja s promocijo znanosti v splošni javnosti.
Dr. Matic Lozinšek (Inštitut "Jožef Stefan")

Dr. Matic Lozinšek je član UO od leta 2017. Zanima ga znanstvena politika, predvsem v delu, ki se nanaša na raziskovalce na začetku kariere. Leta 2018 je nadomestil dr. Jerneja Zupanca kot član delovne skupine za pripravo predloga Zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Matic je bil mladi raziskovalec na Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo na Institutu “Jožef Stefan” in je leta 2013 doktoriral iz kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL. V letih 2014 in 2015 se je podoktorsko izpopolnjeval v Kanadi v okviru štipendije Marie Curie International Outgoing Fellowship. Zaposlen je kot raziskovalec na FKKT UL in IJS, kjer je leta 2019 s sodelavci prejel projekt direktorjevega sklada za ustanovitev laboratorija za kemijo pod ekstremnimi pogoji, septembra 2020 pa tudi ERC Starting Grant.

Marko Drobnjak (Inštitut za kriminologijo PF UL)

Marko Drobnjak je v obdobju od leta 2019 do 2021 v društvu opravljal vlogo koordinatorja za stike z javnostmi. Zanima ga predvsem znanstvena politika, saj je uspešna in ustrezno financirana znanost gonilna sila družbenega razvoja, kjer kot celota pomembno vlogo igrajo vse znanstvene discipline. Od leta 2018 je mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, njegovo osrednje raziskovalno področje je preučevanje vloge in percepcije govora ter na splošno jezika v pravnih postopkih, ukvarja pa se tudi s sistemi za avtomatizirano razpoznavanje govora. Pri raziskovalnem delu se opira na metodološke pristope računalniškega jezikoslovja, trenutno je na raziskovalnemu izpolnjevanju v ZDA prek Fulbright programa, kjer zaključuje disertacijo. V letu 2020 je postal eden izmed voditeljev podkasta Meta PHoDcast.