VABILO: Redna letna skupščina

Vabimo vas na redno letno skupščino Društva Mlada akademija, ki bo v ponedeljek, 18. 12. 2023, s pričetkom ob 17. uri (do predvidoma 19. ure). Skupščina bo potekala v hibridni obliki, fizični del bo potekal v seminarski sobi Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (Večna pot 111), spletni del pa prek platforme Zoom. Povezavo do seje bomo udeležencem, ki bodo potrdili udeležbo, na dan dogodka poslali po elektronski pošti. Če se želite udeležiti skupščine, prosimo, da se predhodno obvezno registrirate prek Google obrazca. Število mest v živo je omejeno zaradi prostorskih kapacitet (okvirno 25 oseb).

Na skupščini bomo pregledali delo društva v letu 2023, kar vključuje finančno poročilo za leto 2023, potrditev programa dela za leto 2024, predlog za sprejem manjše spremembe v statutu. Prav tako bomo izvedli redne volitve članov upravnega odbora in nadzornega sveta.

Predlagani dnevni red:

  1. Pregled dela v letu 2023 in finančno poročilo za leto 2023
  2. Program dela za leto 2024
  3. Spremembe statuta
  4. Predstavitev kandidatov za člane upravnega odbora in nadzornega sveta društva ter volitve
  5. Razno

Dodatne točke dnevnega reda lahko najkasneje en teden pred dogodkom, to je do ponedeljka, 11. 12. 2023, skupaj z gradivom in predlogi sklepov pošljete na info@mladaakademija.si. Priložnost za razpravo o ostalih temah bo seveda tudi pod točko razno.

Vse člane Društva Mlada akademija vljudno vabimo, da se udeležijo skupščine!

Ljubljana, 27. 11. 2023