Vabimo vas k izpolnjevanju ankete na temo večjezičnega znanstvenega objavljanja.

Izpolnjevanje te kratke ankete vam bo vzelo manj kot minuto časa. S sodelovanjem v tej anketi nam boste pomagali bolje razumeti okolje mednarodnega objavljanja raziskav.

Evropska komisija je spomladi 2021 lansirala “Open Research Europe” (ORE), inovativno platformo za objavljanje z odprtim dostopom. Eurodoc, Evropski svet doktorskih kandidatov in mladih raziskovalcev, kot strokovni partner v tem projektu pomaga ORE pri usmerjanju in hkrati zagotavlja, da se sliši glas raziskovalcev na začetku kariere.

Svet Evropske unije v Sklepih o oceni raziskav in izvajanju odprte znanosti poudarja glavni cilj odprte znanosti, ki je povečanje razširjanja in vpliva rezultatov znanstvenih raziskav v širši javnosti. To bi lahko učinkovito dosegli z objavljanjem rezultatov raziskav, napisanih v preprostem, razumljivem nacionalnem jeziku. Eno od izpostavljenih vprašanj je tudi potreba po enakem dostopu do novega znanja s strani različnih nacionalnih poslovnih subjektov in omogočanje razširjanja v večjezičnih medijih.

Zaradi tega želi Eurodoc oblikovalce politik EU in ekipo ORE obvestiti o izkušnjah in stališčih članov mednarodne raziskovalne skupnosti glede večjezičnosti pri objavljanju raziskav.

Cilj te javne ankete je pridobiti mnenja raziskovalcev v Evropi, zlasti tistih, ki so v zgodnjih fazah kariere, glede njihovega dojemanja in izkušenj z večjezičnim objavljanjem raziskav. To je še posebej pomembno, saj namerava ORE od leta 2024 raziskovalnim člankom, objavljenim na platformi, dodati možnost dodajanja povzetkov v drugih jezikih poleg angleščine.

S povezovanjem lahko sežemo dlje!