Mentor leta

Vse od nastanka društva zbiramo izkušnje in komentarje doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere o upoštevanju njihovih pravic in dolžnostih, o mentorskih praksah in načinih usposabljanja. Žal se vse več govori o negativnih izkušnjah mladih na doktorskem študiju. Ob tem so mnogokrat prezrte dobre ustanove in mentorji, ki z veseljem delijo svoje izkušnje med mlajše, a se o njih le redko poroča.

Priznanje Mentor leta je namenjeno promociji dobrega mentorstva in dobrih mentorskih praks, pa tudi osebnemu priznanju posameznih dobrih mentorjev. V Društvu si prizadevamo, da bi se to priznanje uveljavilo kot stalnica v slovenskem raziskovalnem prostoru. Letos bomo priznanje podelili že petnajstič.

 

Nagrade za Mentorja leta 2018. Foto: Nina Lozej.

Seznam preteklih nagrajencev

2023 – prof. dr. Roman Kuhar (galerija slik in posnetek dogodka)

2022 – prof. dr. Luka Snoj (galerija slik in posnetek dogodka)

2021 – prof. dr. Mateja Videmšek (galerija slik in posnetek dogodka)

2020 – prof. dr. Emil Erjavec (posnetek dogodka)

2019 – prof. dr. Kristina Sepčić (posnetek dogodka)

2018 – prof. dr. Barbara Koroušić Seljak (galerija slik z dogodka)

2017 – prof. dr. Primož Ziherl (galerija slik z dogodka)

2016 – prof. dr. Mario Poljak (galerija slik z dogodka)

2015 – prof. dr. Barbara Simončič (galerija slik z dogodka)

2014 – prof. dr. Marko Bajec

2013 – prof. dr. Zdravko Kutnjak

2012 – prof. dr. Boris Žemva

2011 – prof. dr. Igor Muševič

2010 – prof. dr. Domen Leštan

2009 – prof. dr. Janko Kos

Razmislite, mogoče si tudi vaš mentor oziroma mentorica zasluži priznanje Mentor leta!

Klic za vloge

Objavili smo klic za vloge za Mentorja leta 2023.

Predlagaj svojega mentorja ali mentorico

Rok za nominacijo je nedelja, 24. marec 2024.

Informacije o postopku izbora

Komisija

Komisija za izbor najboljšega Mentorja leta šteje pet članov, ki so doktorski študentje, vpisani vsaj v tretji letnik študija ali pa so z njim že zaključili, vendar od datuma zagovora nista minili več kot dve leti. Komisijo za izbor Mentorja leta 2023 sestavljajo:

  • dr. Ivana Drventić, predsednica
  • dr. Alja Čontala, članica
  • Sebastian Kralj, član
  • Tinca Lukan, članica
  • dr. Rok Novak, član
Ocenjevalci

Za izbor ocenjevalcev veljajo isti kriteriji kot za izbor komisije. Število ocenjevalcev je odvisno od števila prejetih vlog za nominacijo. Kot dodatni ocenjevalci v prvem krogu ocenjevanja so letos sodelovali:

– Amela Kujović,

– Katarina Marković,

– Klemen Motaln in

– Barbara Zagorc. 

Kriteriji in postopek izbora

Ocenjevanje vlog je od izbora Mentorja leta 2016 dalje popolnoma v rokah naših ocenjevalcev in komisije. Poteka po naslednjem postopku:

  • Pred ocenjevanjem se izmed prejetih vlog izločijo vse, ki so glede na Pravilnik o podeljevanju priznanja Mentor leta neveljavne ali pomanjkljive.
  • Vsak ocenjevalec nato dobi do 20 vlog, ki jih po vnaprej določenih kriterijih oceni z ocenami od 1 do 5. Izmed najboljših vlog lahko vsak ocenjevalec posebej izpostavi do dve vlogi, ki bi lahko bili primerni za izbor glavnega nagrajenca.
  • Komisija zbere priporočila ocenjevalcev in izmed mentorjev izbere pet finalistov. Upošteva mnenja ocenjevalcev in število prispelih vlog za vsakega mentorja.
  • Komisija na skupnem sestanku še enkrat prebere vse vloge, ki so prispele za pet finalistov, in z glasovanjem izbere Mentorja leta.

Ocenjevalci in člani komisije za izbor nagrajenca vsako leto zasedajo v drugi polovici februarja, odločitev o nagrajencu pa je sprejeta konec meseca. Nagrada se podeljuje v sredini marca.

Podatki o predlagateljih in nominirancih (GDPR)

Mlada akademija na podstrani Mentor leta zbira podatke osebne podatke o predlagateljih (e-mail naslov, ime in priimek, institucija, leto vpisa na doktorski študij leto zaključka doktorskega študija) in nominirancih (e-mail naslov, ime in priimek, institucija).

Podatki so shranjeni v storitvi Google Drive, do katerega ima dostop vodstvo društva Mlada akademija. Podatki se hranijo na Googlovem strežniku v ZDA. Google namenja znatna sredstva zaščiti aplikacij in podatkov, da bi prepričil nepooblaščen dostop do podatkov. Mlada akademija kopije vseh vlog hrani tudi v mapi v oblačni storitvi Dropbox, do katere imajo poleg vodstva dostop izbrani ocenjevalci vlog za tekoče leto.

Vloge hranimo še do deset let po izboru, da bodočim vodstvom in komisijam za izbor Mentorja leta omogočimo transparenten vpogled v pretekle kriterije in postopke izbire.

Nagrajenci Mentorja leta 2018. Foto: Nina Lozej.