Društvo Mlada akademija (MA)

je nadaljevanje Društva mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS), ki je bilo ustanovljeno leta 1995. Po dvajsetih letih delovanja smo se leta 2016 odločili, da poleg doktorskih študentov naslovimo in v svoje delovanje vključimo tudi raziskovalce na začetku kariere. Tiste z doktorati in na začetku poti k uveljavitvi v raziskovalni skupnosti ali gospodarstvu. Vsi člani opravljamo svoje naloge prostovoljno. Leta 2018 smo pridobili status nevladne organizacije v javnem interesu.

O društvu

Glavni namen Društva je združevanje doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere oziroma mladih, delujočih v raziskovalni in visokošolski dejavnosti v Sloveniji in Slovencev delujočih na teh področjih v tujini.

Društvo skrbi za izobraževanja o temah, povezanih z raziskovanjem, in zastopa interese članov Društva v javni sferi in kot deležnik pri soustvarjanju slovenske raziskovalne in visokošolske politike.

Pri svojem delovanju se zavzemamo za vzpostavitev meritokratskih kriterijev dela, nagrajevanja in napredovanja na vseh področjih visokošolske in raziskovalne dejavnosti. Želimo soustvarjati dolgoročno usmerjeno in medgeneracijsko odgovorno raziskovalno in visokošolsko politiko Slovenije.

Društvo Mlada akademija je član vseevropskega krovnega združenja društev doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere, Eurodoc.

eurodoc-logo
Glavne naloge društva
 • prizadevanje za kakovostno doktorsko raziskovanje in visok nivo raziskovalne dejavnosti ter njuno relevantnost za družbo in gospodarstvo,
 • popularizacija temeljne in aplikativne raziskovalne in inovacijske dejavnosti in prirejanje strokovnih in družabnih srečanj,
 • zastopanje interesov članov v javni sferi in sodelovanje s podobnimi organizacijami doma in v svetu,
 • obveščanje članov z raziskovanjem povezanih razpisih in dogodkih,
 • prirejanje strokovnih in družabnih srečanj.
Načela delovanja
Vodstvo in člani Društva pri sprejemanju odločitev o upravljanju, delovanju in financiranju slovenskega visokošolskega in raziskovalnega sistema zagovarjamo naslednja načela:

 • avtonomija vedno skupaj z odgovornostjo,
 • integriteta,
 • transparentnost,
 • kakovost pred količino in pred senioriteto,
 • na analizah temelječa vizija pred ad hoc politiko.
Delovne skupine

Znanstvena politika

 • dr. Matic Lozinšek, Inštitut “Jožef Stefan”
 • dr. Tea Romih, Kemijski inštitut
 • dr. Sebastian Dahle, Biotehniška fakulteta UL
 • Marko Drobnjak, Inštitut za kriminologijo PF UL
 • Jure Mravlje, Biotehniška fakulteta UL

Vrednotenje raziskovalne dejavnosti

 • dr. Sebastian Dahle, Biotehniška fakulteta UL
 • dr. Tea Romih, Kemijski inštitut
 • dr. Matic Lozinšek, Inštitut “Jožef Stefan”

Mentorstvo

 • dr. Urška Slapšak, Inštitut za biokemijo MF UL
 • dr. Majda Pavlin, Zavod za gradbeništvo
 • Matja Zalar, PhD (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske), University of Manchester, Velika Britanija

Duševno zdravje

 • Matja Zalar, PhD (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske), University of Manchester, Velika Britanija
 • dr. Urška Slapšak, Inštitut za biokemijo MF UL
 • dr. Ivana Jovčevska, Inštitut za biokemijo MF UL
 • dr. Sandra Ropret, Inštitut za biokemijo MF UL
 • dr. Katarina Kouter, Inštitut za biokemijo MF UL
 • Davor Škofič Maurer, PhD (Avstrija)
 • Jana Verbančič, Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, Nemčija
 • Amela Kujović, Biotehniška fakulteta UL
 • dr. Matjaž Brvar, Helmholtz Zentrum München, Nemčija

Odprta znanost

 • dr. Ana Slavec, InnoRenew CoE, Izola
 • dr. Nejc Novak, Fakulteta za strojništvo UM
 • dr. Sebastian Dahle, Biotehniška fakulteta UL
 • Maja Dolinar, Fakulteta za družbene vede UL

Mobilnost

 • Danila Rijavec, Fakulteta za upravo UL
 • Simona Miceska, Onkološki inštitut Ljubljana
PR ekipa
 • Rok Novak, Inštitut “Jožef Stefan” – Facebook, Twitter, YouTube
 • Tinca Lukan, Fakulteta za družbene vede UL – LinkedIn, Mailchimp
 • dr. Katarina Kouter, Inštitut za biokemijo MF UL – spletna stran
 • dr. Ana Slavec, InnoRenew CoE – Doktorska klepetalnica
 • Marko Drobnjak, Inštitut za kriminologijo PF UL – grafično oblikovanje
 • Amela Kujović, Biotehniška fakulteta UL – urejanje videoposnetkov
Zunanji sodelavci
 • Maša Mlakar, mag. angl., Mestna knjižnica Grosuplje – prevajanje EN/SL, lektoriranje angleških besedil
 • Simon Zidar, dipl. biol. (UN), Gozdarski inštitut Slovenije – grafično oblikovanje
 • Nina Lenarčič Jankovič, Majanafin d.o.o. – računovodstvo

Pridruži se nam in s svojimi pogledi sodeluj pri oblikovanju raziskovalne dejavnosti mladih!

Upravni odbor (UO)

Dr. Tea Romih (Kemijski inštitut) - predsednica
Tea RomihDr. Tea Romih je prevzela predsedovanje Mladi akademiji leta 2019 po članstvu v UO v mandatnem obdobju 2017–2019. Pomagala je postaviti spletno stran Mlade akademije in bila predsednica komisije za izbor Mentorja leta 2017. Kot članica Mlade akademije je bila gostja več okroglih miz in radijskih intervjujev ter moderatorka na dogodkih v organizaciji društva, kot so Izkušnje s prijavljanjem projektov Marie Curie, Odprta znanost 2018 in Crowdfunding za znanstvenike s Špelo Gorički. Slovenski znanosti redno nastavlja kritično ogledalo na portalih Kvarkadabra in Metina lista, še posebej v zvezi s položajem raziskovalcev na začetku kariere. Leta 2016 je kot štipendistka Inovativne sheme za sofinanciranje doktorskega študija doktorirala iz nanotoksikologije na Fakulteti za elektrotehniko UL. Po triletnem delu izven akademske sfere se je leta 2019 vrnila v znanost kot raziskovalka na Kemijskem inštitutu.
Dr. Matic Lozinšek (Inštitut "Jožef Stefan") - podpredsednik

Matic LozinšekD. Matic Lozinšek je član UO od leta 2017. Zanima ga znanstvena politika, predvsem v delu, ki se nanaša na raziskovalce na začetku kariere. Leta 2018 je nadomestil dr. Jerneja Zupanca kot član delovne skupine za pripravo predloga Zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Matic je bil mladi raziskovalec na Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo na Institutu “Jožef Stefan” in je leta 2013 doktoriral iz kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL. V letih 2014 in 2015 se je podoktorsko izpopolnjeval v Kanadi v okviru štipendije Marie Curie International Outgoing Fellowship. Zaposlen je kot raziskovalec na IJS, kjer je marca 2019 s sodelavci prejel projekt direktorjevega sklada za ustanovitev laboratorija za kemijo pod ekstremnimi pogoji, septembra 2020 pa tudi ERC Starting Grant.

Marko Drobnjak (Inštitut za kriminologijo PF UL) - koordinator za stike z javnostmi
Marko DrobnjakMarko Drobnjak od leta 2019 opravlja vlogo koordinatorja za stike z javnostmi. Zanima ga predvsem znanstvena politika, saj je uspešna in ustrezno financirana znanost gonilna sila družbenega razvoja, kjer kot celota pomembno vlogo igrajo vse znanstvene discipline. Od leta 2018 je mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, njegovo osrednje raziskovalno področje je preučevanje vloge govora ter na splošno jezika v pravnih postopkih, ukvarja pa se tudi z analiziranjem medijskega poročanja v navezavi na kriminaliteto. Pri raziskovalnem delu se opira na metodološke pristope računalniškega jezikoslovja in računalniške kriminologije, ASEF Fellowship pa mu je omogočil raziskovalno izpopolnjevanje v ZDA.
Danila Rijavec (Fakulteta za upravo UL) - koordinatorka za organizacijo dogodkov
Danila RijavecDanila Rijavec je leta 2019 prevzela vlogo koordinatorke za organizacijo dogodkov. Od leta 2018 je doktorska študentka na Fakulteti za upravo Ljubljanske univerze, kjer preučuje upravno znanost skozi prizmo kriznega menedžmenta. Pri svojem raziskovanju se osredotoča predvsem na majhne države in njihove omejitve pri vzdrževanju primerljivega odziva na sodobne zunanje šoke z večjimi državami. Aktivna je v širši mednarodni raziskovalni sferi, predvsem preko mreže Jean Monnet, kamor je vključena kot mlada raziskovalka. Julija 2020 je bila v združenju Eurodoc izvoljena za koordinatorico delovne skupine za mobilnost.
Matja Zalar, PhD (Univerza v Manchestru, Velika Britanija) - koordinatorka za mednarodno sodelovanje

Matja ZalarKoordinatorka Mlade akademije za mednarodno sodelovanje je Matja Zalar, članica društva od leta 2016. Zanima jo znanstvena politika, predvsem kroženje znanja med tujino in Slovenijo, prenos dobrih delovnih praks iz tujine v domovino ter (re)integracija znanstvenikov v slovensko raziskovalno sfero. Matja je bila mlada raziskovalka na Univerzi v Manchestru v Veliki Britaniji, kjer je avgusta 2020 doktorirala iz biotehnologije v okviru mednarodnega Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks projekta PIPPI (Protein-excipient Interactions and Protein-Protein Interactions in formulation). Zdaj kot podoktorska raziskovalka deluje na Inštitutu za biotehnologijo Univerze v Manchestru.

Marion van Midden (Inštitut "Jožef Stefan") - koordinatorka za problematiko doktorskega študija
Marion van MiddenMarion van Midden je leta 2019 prevzela vlogo koordinatorke za problematiko doktorskega študija. Od leta 2016 je kot mlada raziskovalka zaposlena na Odseku za fiziko trdne snovi Inštituta “Jožef Stefan”, pred tem pa je študirala fiziko na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. V času študija je bila aktivna članica študentskega sveta fakultete, ki mu je v študijskem letu 2014/15 tudi predsedovala. Bila je tudi članica Študentskega sveta UL ter v letu 2016 študentska predstavnica v Komisiji za magistrski študij. Poleg raziskovalnega dela vodi vaje na fakulteti ter sodeluje pri organizaciji dogodkov za dijake, ki jih zanimata fizika ali matematika.

Nadzorna komisija (NK)

Dr. Majda Pavlin (Zavod za gradbeništvo) - predsednica
Majda PavlinDr. Majda Pavlin je članica nadzorne komisije Mlade akademije od leta 2017. Bila je predsednica komisije za izbor Mentorja leta 2018. Kot mlada raziskovalka je bila zaposlena na Odseku za znanosti o okolju na Institutu Jožef Stefan. Problematika doktorskih študentov ji je blizu, saj je tekom doktorskega izobraževanja dve leti predsedovala Študentskemu svetu Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana. Doktorirala je leta 2018 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, smer Ekotehnologija, od leta 2019 pa je zaposlena kot raziskovalka na Zavodu za gradbeništvo. Poleg materinske vloge, ki ji trenutno posveča največ prostega časa, je aktivna tudi pri zavodu Znanost na cesti, ki se ukvarja s promocijo znanosti v splošni javnosti.
Dr. Ana Slavec (InnoRenew CoE, Izola) - podpredsednica
Ana SlavecDr. Ana Slavec je bila članica UO v mandatih 2015–2017 in 2017–2019. V tej vlogi je upravljala spletno stran društva, profile na socialnih omrežjih in poštni seznam ter sodelovala pri organizaciji dogodkov. Bila je predsednica komisije za izbor Mentorja leta 2015. Leta 2018 je bila v združenju Eurodoc izvoljena za koordinatorico delovne skupine za odprto znanost, kjer je leta 2019 opravila tudi izobraževanje za ambasadorje odprte znanosti. V letih 2018 in 2019 v okviru Meseca znanosti organizirala dogodek Odprta znanost. Ana je tudi sovoditeljica Meta PHoDcasta na Metini listi in sourednica bloga Udomačena statistika. Bila je mlada raziskovalka na Fakulteti za družbene vede UL, kjer je leta 2016 doktorirala iz statistike, od leta 2017 pa je svetovalka za statistiko na centru odličnosti InnoRenew CoE v Izoli.
Dr. Urška Slapšak (Inštitut za biokemijo MF UL)
Urška SlapšakDr. Urška Slapšak je bila predsednica Mlade akademije v mandatih 2015–2017 in 2017–2019. Uspešno je izpeljala postopek preimenovanja Društva mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) v Mlado akademijo ter pridobitev statusa društva v javnem interesu. Pod njenim vodstvom je društvo izvedlo sedem pogovornih večerov mladih v znanosti, štiri izbore za nagrado Mentor leta, tri dogodke v okviru Meseca znanosti ter številne druge aktivnosti, okrogle mize, intervjuje in medijske izjave. Urška je bila mlada raziskovalka na Nacionalnem centru za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti, ki spada pod okrilje Kemijskega inštituta. Maja 2019 je doktorirala iz kemijskih znanosti na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL in se novembra 2019 zaposlila na Inštitutu za biokemijo MF UL.