ŠTIRJE STEBRI RAVNOTEŽJA – MISLI, VEDENJE, TELO, ČUSTVA – marec 2022

V sklopu mednarodnega dneva duševnega zdravja na univerzah smo med 2. in 23. marcem 2022 organizirali nacionalni dogodek na temo duševnega zdravja doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere. V sklopu štirih dogodkov smo preko predavanj, delavnic in okrogle mize predstavili pomen ravnovesja štirih stebrov – misli, vedenja, telesa in čustev.

Program je vključeval predavanja domačih in tujih strokovnjakov s področja duševnega zdravja, delovne izčrpanosti in fizičnih posledic vztrajne duševne stiske. Udeležencem smo ponudili več delavnic v izvedbi psihoterapevtov, s katerimi smo omogočili postopno ozaveščanje in naslavljanje problematike ter ponudili orodja uspešnejšega soočanja z vsakodnevnimi izzivi. V program smo vključili tudi okroglo mizo z naslovom »Skriti destabilizatorji na delovnem mestu«”, s katero smo želeli spodbuditi dialog in opozoriti na specifičnost problematike gledane z različnih zornih kotov.

Posnetek okrogle mize je na voljo za kasnejši ogled na našem YouTube kanalu.

>> Napoved dogodka s programom in predstavitvijo govorcev