Društvo Mlada akademija organizira izobraževalne in družabne dogodke za člane in skrbi za zastopanje interesov mladih v znanosti in visokem šolstvu.

Naše pomembnejše dejavnosti so:

  • podeljevanje nagrade Mentor leta in organizacija podelitve,
  • organizacija družabnih in izobraževalnih dogodkov,
  • zastopanje interesov mladih v znanosti in visokem šolstvu (Svet za znanost in tehnologijo RS),
  • sodelovanje z mednarodno zvezo doktorskih organizacij Eurodoc – Evropskim svetom doktorskih kandidatov in mladih raziskovalcev.